Anna Purná You Tube video kanál

Na You Tube som vytvorila kanál, kde pravidelne uploadujem videá, ktoré vytváram. Chcem priblížiť techniku Spirituálnej regresie do života medzi životmi. 
 
A tiež sa chcem vizuálne priblížiť priateľom, známym aj zvedavým, ktorí hľadajú odpovede na otázky. Otázky, ktoré si každý kladie postupne v priebehu života. 
Kto som? Aké je moje poslanie?  Prečo som na Zemi a práve v mojom rodisku?  Je nejaká časť zo mňa večná?