Možno nám môže odpovedať na naše otázky naše podvedomie. Je v ňom obsiahnutých ďaleko viac informácií ako v našom vedomí.

Bežné ľudské vedomie v bdelom stave človeka preberá vládu nad naším životom. Nepripustí, aby sa rady a múdrosti, znalosti podvedomia dostali na povrch. Preto ak sa potrebujeme porozprávať s našim zdrojom vedenia, musíme vedomie poslať oddychovať.

Sú chvíle, kedy by sme potrebovali radu od niekoho, kto nás výborne pozná, vie o našich najintímnejších pochodoch v mysli a srdci. No nikto taký v našom okolí nie je, kamáráti poznajú jednu stránku našej osobnosti, rodina možno inú, milenec/ka ďalšiu Tu je naporúdzi iba jedna bytosť, komplexne informovaná: my sami.

Opýtať sa môžeme hlbokým vnorením do seba, meditáciou ale aj Spirituálnou regresiou do života medzi životmi.

Ako prebieha stretnutie?

Objednáte sa e-mailom alebo telefonicky a následne vyplnite dotazník, kde pravdivo odpoviete na otázky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na možnosť podstúpiť Spirituálnu regresiu. 
Na úvod sa porozprávame o otázkach, ktoré vás priviedli, o situácii ktorú chcete vidieť s odstupom a poznať jej najlepšie a najvhodnejšie riešenie v danom okamihu. Pri stretnutí sa pri vašej plnej kontrole ponoríte do relaxácie a hlbšie do stavu hypnózy, preto sa o tomto procese pozhovárame a zodpoviem vaše otázky smerujúce k tomuto stavu.

Priebeh stretnutia je celý zaznamenávaný pre vaše potreby, aby ste sa neskôr k celému priebehu sedenia mohli vracať ako sa vám žiada.