Théta hladina

Rozsah: 4 + 7,9 Hz

Hladina théta je stavom výrazného útlmu všetkých funkcii. Mysel’ ani telo nereagujú na žiadne zmyslové podnety. V tomto stave často dochádza k samovol’nej projekcii obrazových informácii z pamati podvedomia a ich selektívnej prezentácii v snoch. Hladina je príznačná pre najhlbší duševný relax, hlbokú meditáciu s introvertnou koncentráciou. Z nášho hľadiska je vel’mi významnou hladinou pre schopnosť efektivnejšieho, rýchlejšieho, objemovo rozsiahlejšieho, dlhodobo stabilnejšieho príjmu informácií a  motivácie k dosiahnutiu vytýčených ciel’ov. Disponuje nadmierou kreativity a identifikácie podstaty problémov, je vhodná k učeniu nových vzorov a preprogramovávaniu starých vzorov správania. Prítomnosť snov je vždy prezentovaná aj frekvenciami hladín alfa a beta.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny théta:

 • Hlboké stavy meditácie.
 • Intuícia.
 • Podpora pamäti.
 • Vysoká receptivita.
 • Podpora kreativity.
 • „Aha efekt“, náhle osvietenie špecifické pre hladinu théta.
 • Snová imaginácia.
 • Inšpirácia.
 • Zlepšená koncentrácia.
 • Expanzia vedomia mimo fyzické telo.
 • Modifikácia správania.
 • Zosilnený účinok liekov a medikamentov.
 • Superlearning, rýchle porozumenie informácií.
 • Preprogramovávanie negatívnych vzorov správania.
 • Aktívne snívanie.
 • Seba - hypnóza.
 • Redukcia stresu.
 • Extrasenzorická percepcia (mimozmyslové vnímanie).

Hladina Théta je tiež označovaná ako „stav šera”, typický pre stav zaspávania a prebúdzania, alebo stav „bdelého snenia“, v ktorom informácie vnímame sprostredkovane pomocou metaforických obrazov, bez účasti logického vedomého uvedomenia. 

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny Théta: Melatonín- najvýznamnejší hormón, ovplyvňujúci mnoho iných hormonálnych funkcií, riadi denný 24 hodinový cyklus bdenia a spánku a niektorých hormónov endokrinného systému, je hormón dobrej nálady. Eliminuje príznaky depresie, zvyšuje efektívnosť srdca, prostredníctvom obličiek zvyšuje krvný tlak a eliminuje hypertenziu. Chráni jadrá a mitochondrie DNA, riadi produkciu najhumánnejších hormónov. Redukuje následky poškodení mozgu spósobených Parkinsonovou chorobou. Hrá dóležitú úlohu v prevencii kardiatickej arytmie. Vplýva na dlhovekosť, je to imunoregulátor podporujúci produkciu T - buniek, riadi denné cykly a endokrinné hormóny. Pôsobí ako prevencia insomnie. Pomáha obehovému systému. Je nevyhnutný pri poruchách imunitného systému a pri kardiovaskulárnych chorobách. Eliminuje depresívne stavy, sezónne depresívne poruchy,  lieči sexuálnu dysfunkciu, chrání dlhodobú pamäť, napomáha učeniu a pamati. V perimenopauze žien podporuje činnosť štítnej žl’azy a gonádotropnú hladinu, navracia plodnosť a pomáha v prevencii menopauzových depresií, pôsobí preventívne v migrenóznych atakoch. Je dóležitou súčasťou liečenia róznych druhov rakoviny, HIV a iných viróznych ochorení.  Serotonín- reguluje krvný tlak, sekréciu žalúdočných kyselin, stimuluje funkciu hladkého svalstva a ovplyvňuje náladu, riadi spánok a sexualitu. Pomáha regulovať funkciu zvracania, pocit hladu. Je súčasťou biochémie depresívnych stavov, migrenóznych stavov, biochémie bipolárnych porúch, biochémie túžby.