Delta hladina

Rozsah: 0,1 + 4 Hz

Hladina delta je stavom absolútneho útlmu všetkých biologických funkcií. Prirodzene je stavom bezsenného spánku, neprirodzene dôsledkom bezvedomia, nemoci alebo úrazu. V tejto hladine dochádza k hlbokej regenerácii všetkých životných funkcií a dobíjaniu energetických rezerv. Proces látkovej premeny prebieha pomalšie, ale účinnejšie. Hladinu delta môžeme dosiahnuť aj hyperventiláciou.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladinay delta:

  • Vypínač vedomého vedomia.
  • Procesy liečenia a samoliečenia.
  • Hlboký regeneračný spánok.
  • REM spánok.
  • Zastavenie vedomých mozgových aktivit, komplexný odpočinok.
  • Učenie a regenerácia.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny delta: ľudský rastový hormón Somatotropín- metabolizmus proteínov, stimulácia rastu chrupaviek a kostí. Ovplyvňuje boj so stratou váhy a celkovou zhubnosťou príznačnou pre HIV a rakovinu, dôležitý pri stavbe tela a raste svalov atlétov, poskytuje prístup k podvedomým aktivitám, zabezpečuje tok informácií z podvedomia pre očistu a regeneráciu. Spôsobuje uvol’nenie rastového hormónu.