Beta hladina

Rozsah: 13 + 40 Hz

Všeobecne hladinu beta charakterizuje aktívna, vedomá účasť vedomia, aktívna činnosť a zmyslové sústredenie na prostredie, stav pripravenosti reagovať, akcieschopnosť, menšia alebo väčšia miera svalového napatia a stav náladových zmien až podráždenosti. V hladinách beta sme väčšinu dňa. Do najvyšších hodnôt hladiny beta sa dostávame v stavoch koncentrácie na daný problém a jeho riešenie, vo vypätých stresových situáciách psychického alebo fyzického charakteru a pri niektorých psychoneurotických poruchách a chorobách. V hladine beta móžeme komplexne aktívne pracovať so všetkými zmyslovými informáciami. Zotrvávanie vo vyšších úrovniach hladiny beta si organizmus dlhodobo nemôže dovoliť. Dochádza k energetickému vyčerpaniu v dósledku nadmernej energetickej záťaže, s dôsledkami zhoršujúcej sa kvality látkovej premeny a regenerácie tkanív. Stav Beta charakterizuje logické, analytické a intelektuálne myslenie, verbálna komunikáda a vedomý vnem environmentu.  

Charakteristické aktivity hladiny beta: 

  • Bdelosť, ostražitosť, vedomé aktívne vedomie.
  • Koncentrácia.
  • Poznávanie.
  • Analýza a organizácia informácií.
  • Vysoká hladina stresu.
    - Horný rozsah hladiny je typický pre archetyp pudu sebazáchovy, charakteristický mobilizujúcou, vysoko stresovou reakciou „bojuj alebo uteč”.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny beta: Somatostatín, ktorý blokuje sekréciu ostatných hormónov, znižuje produkciu rastového hormónu, tlmí funkciu pravej hemisféry, vysoké hladiny môžu spôsobiť citovú nestabilitu, znižuje rýchlosť trávenia, znižuje rýchlosť motoriky, blokuje vylučovanie inzulínu. Noradrenalín, ktorý nižuje produkciu rastového hormónu, spôsobuje zostup hladiny cholesterolu a krvného tlaku, vyvoláva efekt pudu sebazáchovy - bojuj alebo uteč, aktivácia sympatetického nervového systému, zvýšenie srdečného rytmu, vysoká hladiny noradrenalínu = nespavosť, nechutenstvo, nepokoj, podráždenosť a depresia.