Alfa hladina

Rozsah: 7 + 13,9 Hz

Hladina alfa je typickou relaxačnou hladinou s absenciou akéhokol’vek napätia. V tejto hladine myseľ takmer nereaguje na podnety z vonkajšieho prostredia, ktoré ju rušia. Podmienkou zotrvania v tejto hladine je absencia myšlienok, ktorých dôsledkom je disharmónia a napatie. Je to typický stav relaxu psychiky aj tela pri zachovaní plnej bdelosti, podmienený príjemnými slastnými pocitmi v dôsledku zvýšenej tvorby prirodzených opiátov - endorfínov v endokrinnom systéme. Sprievodným javom je pocit integrácie tela a ducha. Zotrvávanie v tejto hladine posilňuje a regeneruje všetky životné funkcie a vylučuje rozvoj akéhokol’vek ochorenia. Stav je typický aj pre „denné snenie“ (pohl’ad do neznáma).

Charakteristické psychosomatické aktivity hladinay alfa:

 • Hlboké relaxačné hladiny dôležité pre zdravie a pocit zdravia.
 • Eliminácia stresového reliéfu.
 • Vizualizácia.
 • Kreativita.
 • Koncentrácia.
 • Riešenie problémov.
 • Kreatívna vizualizácia.
 • Intuícia.
 • Percepcia.
 • Emocionálny pokoj.
 • Hlboká sebareflexia.
 • Indukcia spánku.
 • Zlepšenie imunity.
 • Modifikácia dychovej a tepovej frekvencie.
 • Most medzi podvedomím a ionosférickou frekvenciou elektromagnetického pol'a Zeme.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny alfa: Acetylcholín- neurotransmitér, rastový hormón, spôsobuje zníženie hladiny cholesterolu, zníženie krvného tlaku, reguluje sekréciu feromónov, mierni nedostatočné okysličovanie krvi. Nedostatok acetylcholínu je sprievodným javom Alzheimerovej choroby. Dopamín- neurohormón a neurotransmitér, zlepšuje srdcovú činnosť, zlepšuje prekrvenie obličiek, zlepšuje emocionálny stav mysle, navodzuje pocit šťastia a motivácie,  je dôležitý pri Parkinsonovej chorobe, dôležitý pri psychózach a pri depresiách.