Etický kódex terapeuta Spirituálnej regresie Života medzi Životmi

  • Pracuj podľa svojho srdca a v súlade s klientom.

  • Maj v úcte klienta a jeho cestu a udržuj ich v tajnosti.

  • Prispievaj k liečeniu tam, kde k tomu klient dal súhlas.

  • Zostaň s klientom po celý čas vašej spoločnej práce.

  • Váž si svoju vlastnú prácu a oceňuj ju.

  • Spolupracuj s kolegami na tvojom vlastnom duchovnom raste a liečení.

  • Oslavuj úspechy svoje, svojich kolegov a klientov.